Kütlesel çekim kuvveti, kütle çekimi ...

Gravitasyon, (İng. gravitation ).

Kütlesel çekim kuvveti, kütle çekimi. 
Evrensel ağınım,
Ağınım.

Evrendeki her cismin birbirine uyguladığı çekim kuvvetidir. Yer kürenin diğer cisimlere uyguladığı kütle çekimine ise yer çekimi denir.

Nesnelerin birbirlerine doğru çekme kuvvetine kütle çekimi denir. Yukarıdaki formülde gösterildiği gibi cisimlerin kütleleriyle doğru orantılı olan bu çekme kuvveti kütlelerin ağırlık merkezlerini birleştiren mesafenin karesiyle ters orantılıdır.

Gök cisimlerinin hareketleri esnasında kütlelerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetini Isaac Newton, keşfetmiştir. Bu nedenle Newton kanunu denir. Bu kanun, dünyadaki cisimlerin yeryüzünde durması, gezegenlerin yörüngelerinde dolaşmaları gibi fiziksel olayları açıklayan kütle çekimi yasası olarak bilirinir.