Eleştirmen, Eleştirici, tenkitçi ...

Münekkit, (Arapça).
Eski dilde münekkit.

Münekkit, (İng. critic; reviewer, Fr. critique).
Eleştirmen, 

Eleştirmeci,
Eleştirici,
Tenkitçi
,
Tenkit eden.
Eleştirme yapan kimse.
Eleştiri yazıları yazan kimse.