Yanyol ...

Varyant, (Fr. variante, variant, version).
Yanyol,


Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol.
Otoyolların kenarında, yerleşim alanları arasında gidiş gelişi sağlayan, ayrılmış özel yol.
Karayolunda, daha düzenli ve güvenli bir trafik akışını yanyol sağlar. 
Mevcut karayolu üzerinde yeni bir projenin yapılabilmesi için yapılan tali yol.
Karayolu üzerinde, yol kenarındaki mülklerden karayoluna her noktada yapılabilecek geçişleri önlemek ve trafiği topluca katılma veya ayrılma imkanı sağlayan alternatif yol.
Sapma, ayrılma, Deviation.
Servis yolu.