Hakkını arama, baskıya direnme, akıncı, plaçkacı. ...

Çapulcu, (İng. Chapulling).
Chapulling, 
Hakları için mücadele etmek, savaşmak.
Plaçkacı,
Hakkını arama, baskıya direnme. (A.G.).
 
Çapulcu kelimesinin TDK Büyük sözlükteki anlamı;
Başkasının malını alan, yağma, talan eden kimse, talancı, yağmacı, plaçkacı. (G.Ö.),
Düzene aykırı davranışlarda bulunan, düzeni bozan, plaçkacı. (G.S.), 


Çapulcu düzene aykırı davranışlarda bulunan, düzeni bozan anlamına gelen bir yerme ifadesidir.(05.06.2013). 

Düşman toprağına atla hücum edip yağma eden. (Osmanlıca sözlük)
Akıncı, yağmacı. (Osmanlıca sözlük).
Kendisine ait olmayan malları zorla veya yağmalayarak alan kimse.