Alnında beyaz beneği olan at. ..

Agar,
Aloş, 
Gaşga.
Akrah.

Alnında beyaz renk olan ata, Aloş denir.

Alnında beyaz beneği olan ata Ağar denir.
Alnında beyazlık olan ata Akrah denir. 
Alnında beyaz lekesi olan ata Gaşga denir.
Asbag, alnı veya kuyruğunun ucu beyaz olan ata denir.


Gögsünde beyazlık bulunan ata Edgam denir. 
Alnında beyaz bulunan at ya da sığıra Aynalı denir. 
Ahıtmalı, Akıtmalı, Alnından burnuna doğru beyaz leke olan hayvandır.