20 Mayıs 2013 Pazartesi

Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılması, mecaz ...

Metonomi,
Mecaz, (Arapça).

Metafor.( Fr. métaphor).
Osmanlıca Mecazi
Söz sanatı terimi.
Hakiki manası ile değil de ona benzer başka bir mana ile veya istenileni hatırlatır bir kelime ile söylemek.
İstenilene benzer bir mana ifade eder.   
Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılması.
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz. 
Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.
Bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma sanatıdır.
Gerçek analmından ayrılmış bir kelimenin anlamı hakkında kullanılır.