5 Nisan 2019 Cuma

Eski dilde, bağlı, ilişkin, tabi, alakalı ...

Merbut,
İng. appurtenant 
Frn. attachée, attaché

Ait,
Tabi,
Bağlı
Rabtedilmiş. 
Mensub. 
Ekli. 
Ulaşmış, 
Bitişmiş, bitişik.

Müteallik, 
Eskiden. 
İlişkin, ilgili.
Alakalı. 
Bir yere bağlı, 
Bir şeye mensub.