Spesifik olarak bir sistem içindeki rastgelelilik ya da düzensizlik ölçüsü ...

Entropi, (İng. Entropy, Frn. Entropie).

Düzensizlik,
Rastgelelilik,
Bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlikdir.
Spesifik olarak bir sistem içindeki rastgelelilik ya da düzensizlik ölçüsüdür.

Daha iyi tanımlaybilmek için yeni bir iskambil kağıtları destesini açın. Önce suitler (karo, maça, sinek, kupa) ve asdan papaza kadar sıralıdır. Ama hepsini karıştırdığında yani desteyi karıştırdığında aynı ilk duruma gelmesi için gerekli bir istatistik faaliyet gereklidir. 
İşte bu halin tam olarak ne kadar düzensiz olduğu görülür. Ölçmenin ve sistemin düzelmesi için ortaya çıkablecek belli olasılıkları belirleme yolu entropidir. İlk olarak Yale Universitesi, Profesör J.Willard Gibbs bu kuramı bulmuştur.

Yönlendirilen bir haber kaynağının istatistik kurallarına göre haber içeriklerinin oranı.
Bir dizge içinde, devinim niceliği gibi kimi özelliklerin, moleküller arasında gelişigüzel dağılım olasılığına ilişkin düzensizlik ölçüsü. Entropi değişimi eşsıcaklık tersinir süreçlerde, dizgenin aldığı ısının salt sıcaklığa oranı ile gösterilir.
Herhangi bir fiziksel veya kimyasal olayda yararlı enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması. 
Entropi, hiçbir zaman tam olarak anlaşılmayan durum fonksiyonudur. 
Entropi, bilim adamlarının düzensizliği ölçmek için kullandığı bir niceliktir.