Eskiden ipekli mintan ...

Pataküta,
Eskiden ipekli mintan.
Müslüman olmayan yangın tulumbacılarının giydiği bir tür ipek mintana eskiden verilen ad. İpekli mintan.   
Osmanlılar döneminde yangınları söndürmekle görevli kişilere, tulumbacılara özgü, yakası kadifeli, ipek gömleklere verilen ad. 
Kilise (yangın) tulumbacılarına mahsus, yakası kadifeli, çapraz ipekli bir tür mintanın adıdır.