Osmanlı Devleti'nde bakanlar, vekiller için kullanılan söz ..

Vükela, (Arapça).

Osmanlı Devleti'nde bakanlar, vekiller.
Vekil kelimesinin çoğuludur.
Vekiller. 
Bakanlar. 
Nâzırlar. 
Kendilerine iş havale edilenler.